Bra ventilation med välfungerande luftkonditionering är ett måste för ett sunt inneklimat. Vi hjälper företag och fastighetsförvaltare att skapa en god inomhusmiljö.

Vi kan förbättra redan befintliga system eller installera helt nytt. Eftersom två lokaler aldrig är lika krävs en unik lösning för varje enskilt fall. Med korrekt ventilation uppnås bättre driftsekonomi. Genom att till exempel ta tillvara energin i den frånluft som lämnar fastigheten kan stora besparingar göras.