Överskottsvärmen från ICA Nära-butiken värmer hela fastigheten

När ICA Nära-butiken (Zachrissons Livs) i Väröbacka skulle klimatsäkra sitt kylsystem och öka energieffektiviteten gick