En livsmedelsbutik måste hålla sina varor i rätt temperatur – det vet vi, och vi har god erfarenhet av att arbeta förebyggande för att undvika att akuta situationer uppstår. Men om krisen inträffar så är våra kompetenta servicetekniker snabbt på plats för att åtgärda eventuella haverier, tack vare moderna övervakningssystem och mycket serviceinriktade medarbetare.

Kärnan i vårt servicearbete är dock en nollvision vad gäller akuta utryckningar. Med oss som samarbetspartner får ni en leverantör som öppet vill föra en dialog och arbeta tillsammans med er kunder för att identifiera möjliga åtgärder och kontinuerligt förbättra och effektivisera era anläggningar. På så sätt åstadkommer vi tillsammans både energi- och kostnadsbesparingar, bra för både er affär och miljön tänker vi! 

”Vi är väldigt nöjda. Det känns tryggt att ha ett serviceavtal med NR Kyl där ni årligen går igenom anläggningen och ser över den. Det känns bra att få ett protokoll som bekräftar att anläggningen håller högsta standard. Att ni dessutom har jour 365 dagar om året, dygnet runt skapar en trygghet om ett driftstopp eller störning i framtiden skulle ske. När vi haft frågor har vi dels fått bra svar av tekniker som varit ute på plats samt snabb och bra hjälp via telefon.
Vi rekommenderar varmt NR Kyl som leverantör”
 

– Andreas Quist, Butiksägare Hemköp Billdal.