Powercell

NR Kyl har under våren 2018 installerat ett CO2-aggregat för kylning av köldbärarkrets i PowerCells bränslecellslaboratorium. Aggregatet är utrustat med värmeåtervinning för att minimera fjärrvärmeförbrukningen i lokalerna. Vi installerade även en kylmedelkylare till den befintliga köldbäraranläggningen.

”I laboratoriet provkör vi bränsleceller och bränslecellsystem. Provkörningarna generar mycket värme och el. Nu kan vi återvinna värmen genom det CO2-aggregat som NR Kyl har installerat. Även den el som produceras under provkörningarna återvinns och går direkt in på vårt elnät. NR Kyl är en utmärkt samarbetspartner, säger Martin Berggren, Laboratoriechef på PowerCell.