NR Kyl AB startades 2012 i Alingsås. Idag ligger vi i Göteborg och är 20 anställda. Ett ungt, flexibelt företag som har hunnit etablera sig och bli förknippat med kunskap, kvalitet och som ledande inom naturliga köldmedier. Vår verksamhet är uppdelat i installation och service. 

Vårt team med projektledare, montörer och tekniker sitter på lång och bred erfarenhet, och är vana vid att skapa och anpassa helhetslösningar för att ge dig som kund bästa möjliga resultat. Vi utför installationer i butik, restaurang, industrier och fastigheter, i huvudsak med CO2 som köldmedium.  

NR Kyl som servicepartner 

Om krisen inträffar så är våra kompetenta servicetekniker snabbt på plats dygnet runt för att åtgärda eventuella haverier. Vi har dock en nollvision vad gäller akuta utryckningar. Med oss som samarbetspartner får ni därför en leverantör som öppet vill föra en dialog och arbeta tillsammans med er kunder för att identifiera möjliga åtgärder, utföra förebyggande underhåll och kontinuerligt förbättra och effektivisera era anläggningar. På så sätt åstadkommer vi tillsammans både energi- och kostnadsbesparingar, bra för både er affär och miljön tänker vi! 

NR Kyls målsättning är klimatsmarta kylanläggningar som är bra både för kund och miljö

Kvalitet

Från bemötande till metoder och produkter sätter vi i alla skeden kvalitet och kundens behov i första rummet. Med stort fokus på god service, noga utvalda produkter, och ett genomgående noggrant arbete i hela vår produktionsprocess garanterar vi en kvalitetssäkrad leverans!  

Hållbarhet

Vi strävar i allt vi gör efter att inte bara minska vårt eget ekologiska avtryck, utan att även genom vår kunskap, rådgivning och rätt insats på rätt plats hjälpa våra kunder att minska sitt, och i samma process öka sin lönsamhet.

Team

Vi vill vara en arbetsplats präglad av ömsesidig respekt, öppenhet, utveckling, ödmjukhet och hjälpsamhet. Vi tror att vårt team levererar bäst när vi alla delar med oss av vår kompetens och erfarenhet, ger och tar emot konstruktiv kritik och visar stort engagemang och framåtanda i vårt arbete. Genom att löpande värna om våra medarbetares utveckling och ambitioner så skapar vi ett team som varje dag levererar på topp och förvaltar våra kunders förtroende.