Med dagens avancerade teknik och produkter är styr- och reglertekniken av största vikt för att få olika system att fungera optimalt och samverka med varandra inom en fastighet.