Kyl & Maskin arbetar med både kyla och värmepumpar. En värmepump är ett omvänt kylskåp, tekniken är densamma. Kylteknik kan indelas i olika inriktningar t.ex. komfortkyla, industriell kyla, teknikkyla och kommersiell kyla. Den förstnämnda handlar om att justera ett inomhusklimat till en nivå där den som vistas där upplever temperatur och luftens kvalitet som behaglig – luftkonditionering eller AC brukar det vardagligt kallas för.

Vad vi gör

Vi ser till så du har rätt arbetsklimat på kontoret för ökad koncentration och effektivitet. Vi jobbar även med att kvalitetssäkra installationer till din fabrikslokal. Till butiken erbjuder vi designade kyl- och frysanläggningar med säkra övervakningssystem. Systemen är till större del helt objektanpassade och speciellt framtagna för varje unik applikation oavsett om det gäller nyetablering eller i befintliga anläggningar. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installation av kyla följs, utan att du behöver tänka på något.

Hållbar kyla

När vi föreslår och installerar ett kylsystem, strävar vi alltid efter att minimera energiåtgången och miljöpåverkan. Kylanläggningar genererar till exempel alltid värme som normalt inte tas tillvara på. Här ger vi lösningar på hur du kan återanvända värmen och på så sätt spara energi. Med gällande F-Gasförordning ökar behovet för tillsyn av köldmediesystem och därför har vi utvecklat en strategiplan för hur vi på ett kostnadseffektivt sätt kan minimera vår miljöpåverkan.
Det kallar vi 100 % Hållbarhet och du kan läsa mer om det under Hållbarhet.

Våra teknikområden

Komfortkyla för kontor, butiker, verkstäder

Kyla för teknikrum, t.ex. serverrum, radiomaster, fibernoder