Kyltekniker? En multikompetent tekniker i en framtidsbransch.

Vad är då en kyltekniker?

Nästan allt i vår värld är beroende av kyla och värme för samhällets funktion. Butiker, restauranger, hotell, ishallar, serverrum, kyl och fryslager och många fler är fullständigt beroende av att det är rätt lösning till ert behov.

Kylteknikern är multispecialisten som genom sin systemförståelse kan identifiera problem som ger påverkan även utom kylkretsen. Ett kylsystem med omkringliggande funktioner är oftast komplicerade. För att förstå kyla måste man förstå stödsystemen, apparatskåp och styrenheter av olika funktioner och tillverkare. Hur påverkar och påverkas VS, ventilation och elsystemen av kylsystemet? Det kan ibland vara oerhört komplicerat. Det är det som gör det så utvecklande. Det är dessutom ett yrke med krav på hög social kompetens. Världen bästa yrke helt enkelt.

Vår yrkesstolthet håller vi högt

Kan jag bli kyltekniker?

Kyltekniker är tyvärr ett bristyrke idag. Vår branschorganisation SKVP anger att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod.