Processkyla i serverrum och datorhallar

Elekroniken i datorer och UPS är temperaturkänsliga. Vid för hög temperatur förkortas livslängden, vid alldeles för hög omgivande temperatur finns till och med risken för ett haveri. Haverier blir alltid kostsamma, oavsett om det är mindre serverrum eller en stor datahall får det alltid oönskade konsekvenser. Datautrustningen kräver precision i temperatur och systemlösning. Vi har erfarenhet av både små och stora system, driftkostnad, driftsäkerhet och miljöpåverkan är parametrar vi alltid tar hänsyn till, både då vi designar ett nytt system eller underhåller ert befintliga. Det finns många olika lösningar på ert servicebehov, hos oss finns lösningen på ert.