Rätt lösning till ert behov! Livsmedel har stipulerade krav vad gäller förvaringstemperaturer. För att hålla maten färsk och isen i ishallen optimal behövs rätt lösning till ert behov. Komfortkyla på ert kontor ökar er trivsel och koncentration. Industri och processkyla ställer krav på noggrannhet och precision, vi söker alltid bästa lösning till ert behov.

Hur gör vi?

Vi jobbar i framkant av tekniken, både vad gäller själva kylprocessen och dess styrning och övervakning. Med hjälp av vår erfarenhet så objektanpassar vi rätt lösning till ert behov. Vi har utvalda leverantörer med hög kvalitet för att hålla en hög byggkvalié på de anläggningar vi designar till er.

Hållbara kylsystem

I alla våra installationer strävar vi alltid efter att minimera energiåtgång och miljöpåverkan. Värmeåtervinning från kylsystemen är ett exempel, här har vi lösningar på hur du kan återanvända värmen och på så sätt spara energi. F-Gasförordningen ökar i vissa fall behovet för tillsyn av köldmediesystemen, vissa köldmedier med hög GWP-ekvivalenter fasas successivt ut och därför har vi tagit fram en strategiplan för hur vi på ett kostnad och miljöeffektivt sätt kan minimera vår påverkan.
-100 % Hållbarhet, du kan läsa mer om det under Hållbarhet.

Våra teknikområden