Vi inom Energi- & Klimatgruppen arbetar med temperaturreglering för butiker, fastigheter, kontor och fabriker. Vi är medvetna om att klimat och temperatur är av största vikt för våra kunder och vi har erfarenheten och kompetensen för att kunna leverera inom området. Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb, det påverkar din arbetsprestation positivt.

Innan installation komfortkyla söker vi alltid kompletterande lösningar, ex markiser eller annan solavskärmning. Mindre solinstrålning sänker energibehovet, en del i vårt hållbarhetsarbete.

Temperaturreglering

Oavsett om det är en kyl eller frysdisk, processkyla, komfortkyla eller ett serverrum. Det finns alltid krav på stabila och korrekta temperaturer i varje lösning. Vi löser det år er.

Välbefinnande och komfort är den kondenserade förklaringen av komfortkyla. Alla som arbetar i omgivande temperaturer utom komfortzonen vet hur det påverkar. Det blir svårt att fokusera, prestationen blir sämre och man upplever klimatet som dåligt. Man upplever att luften står still. Vi har många olika lösningar och lång erfarenhet inom området.