Det går att skapa mer energisnåla hus även i den äldre bebyggelsen.

Att bygga energisnåla hus har inte alltid varit aktuellt, med påföljd att elräkningar och energiförbrukning kan skjuta i höjden i befintliga fastigheter.

Att spara energi är en prioritet för många företag och föreningar.  Att se över värmeläckor och isolering är bara ett sätt att förbättra situationen. Att investera i en effektiv värmelösning är ett annat mycket effektivt sätt att spara el och energi.

Vi har lång erfarenhet av att analysera anläggningar i syfte att ta fram lösning som passar just dig och din fastighet. Vi kommer gärna ut och tittar på era befintliga system för kyla, värme och ventilation. 

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vi går igenom olika möjligheter och erbjuder handlingsplaner, förslag och offerter.