En multikompetent tekniker i en framtidsbransch.

Vad är då en kyltekniker?

Nästan allt i vår värld är beroende av kyla och värme för samhällets funktion. Butiker, restauranger, hotell, ishallar, serverrum, kyl och fryslager och många fler är fullständigt beroende av att det är rätt lösning till ert behov.

Kylteknikern är multispecialisten som genom sin systemförståelse kan identifiera problem som ger påverkan även utom kylkretsen. Ett kylsystem med omkringliggande funktioner är oftast komplicerade. För att förstå kyla måste man förstå stödsystemen, apparatskåp och styrenheter av olika funktioner och tillverkare. Hur påverkar och påverkas VS, ventilation och elsystemen av kylsystemet? Det kan ibland vara oerhört komplicerat. Det är det som gör det så utvecklande. Det är dessutom ett yrke med krav på hög social kompetens. Världen bästa yrke helt enkelt.

Vår yrkesstolthet håller vi högt

Kan jag bli kyltekniker?

Kyltekniker är tyvärr ett bristyrke idag. Vår branschorganisation SKVP anger att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod.  

Hur blir jag kyltekniker?

Kyltekniker är ett bristyrke idag. Vår branschorganisation SKVP har gått ut med att det saknas cirka 1200 stycken kyltekniker och ytterligare 500 stycken skulle kunna anställas årligen i en femårsperiod.  Sommaren 2018 gav oss en historisk värmebölja och visade att bristen är tydligare än någonsin, marknaden växer för varje år och beläggningen är hög hos våra kylföretag.

Möjligheterna är därför många för dig som vill in i denna bransch! Vi erbjuder jobb med bra lön och på orter som passar dig. Dessutom är utvecklingsmöjligheterna för detta yrke väldigt positivt för dig som är driven, exempelvis bli specialist på större samkörda system, serviceledare, projektledare, arbetsledare, säljare, konstruktör eller ägare. 

I länken nedan hittar du de utbildningar som finns för att bli kyltekniker. Det är allt från gymnasieprogram med inriktning VVS-kyla och el, eller YH-utbildningar inom kyla, projektering, elautomation och el.