ABAK, ledande i regionen på att skapa miljövänlig kyla och värme. Vi använder alltid i första hand naturliga köldmedier för att erbjuda en miljövänlig och kostnadseffektiv lösning. Framtidssäkringen och hållbarheten får man på köpet. Miljöinsatsen gör vi tillsammans, vi genom tekniken, ni genom att använda oss.

2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit och unik i FN:s historia. 

Vi har antagit ett flertal av dessa hållbarhetsmål, de mål som är applicerbara och har relevans för vår verksamhet arbetar vi aktivt med. Syftet är enkelt, vi vill kunna bidra så långt vi kan till en framtid även för kommande generationer. Teknik och samhällsbyggnad måste alltid sträva efter att vara hållbart.

100 % hållbarhet!

Vårt perspektiv över hållbarhetsfrågorna kallar vi 100% Hållbarhet. Vi tar ett ansvar över vår påverkan sett ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle.

Sett ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Co2 som köldmedium -framtiden
För att minimera klimatpåverkan, både vår egen men även våra kunders arbetar vi med naturliga köldmedier som Co2. Co2 är lämpligt till många olika applikationer inom livsmedelsbutiker, restauranger, storkök, kyl och fryslager, isbanor, luftkonditionering och värmeåtervinning. En Co2-anläggning ger väldigt många fördelar, anläggningarna har lägre driftkostnader och har en betydligt högre energipotential i värmeåtervinning.. De finns inga krav på återkommande läcksökning. Co2som vi använder är återvunnen ur process och har därför en väldigt låg påverkan.